การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ปี 2562 (23 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
ผลการประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ปี 2561 (30 ตุลาคม 2562 : 08.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156964
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565