รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) (6 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
รายงานแผนป้องกันปี 61 (0 มกราคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26318
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565