แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13 ตุลาคม 2563 : 16.00 น.)
แผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ 2564 (12 ตุลาคม 2563 : 16.00 น.)
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (4 กุมภาพันธ์ 2563 : 16.00 น.)
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมิชอบ ประจำปี 2560 - 2564 (11 พฤษภาคม 2560 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156987
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565