การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 (1 ธันวาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562 (30 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2561 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ณ จุดบริการ ปี 2560 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156966
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565