ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการศูนย์ ICT ประจำปี 2562 (31 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (31 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
สรุปสถิติการติดต่อราชการและให้บริการประชาชน ปี 2561 (30 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26017
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565